Home Training Recorded Webinars

Global Expert Network

MIDAS Global Expert

Mariusz Szczepanik

Bridge Designer, Skanska S.A.

Mr. Szczepanik is a bridge design engineer working with Skanska since 1998. He gave speeches at both MIDAS Technical Wave in Poland 2014 and MIDAS TECHTALK in Poland 2015.

Biography

Bridge Design Engineer, Skanska (August 1998 – Present)
-sporządzanie projektów budowlanych i wykonawczych obiektów inżynierii komunikacyjnej
-wykonywanie projektów technologicznych dla potrzeb budowy mostów
-koncepcyjne prace projektowe dla oferowania (zaprojektuj i wybuduj)
-koordynacja pracy asystentów
-koordynacje międzybranżowe


Mariusz Szczepanik MIDAS knowledge sharing

Mariusz Szczepanik and MIDAS