Tematyką 13-stej międzynarodowej konferencji MIDAS będą zagadnienia analizy i projektowania konstrukcji mostowych, budownictwa ogólnego oraz konstrukcji geotechnicznych przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań informatycznych.
Poszczególne sekcje konferencji zaprojektowane zostały w sposób równoważący podejście teoretyczne oraz aplikacje praktyczne omawianych zagadnień, które nierzadko są kluczowymi w procesie analizy i projektowania konstrukcji mostowych, inżynierskich, budynków i budowli geotechnicznych.
7 maja 2014 (10:00 - 16:00) / Politechnika Krakowska
  Godzina Temat(Prowadzący)
Ceremonia
otwarcia
10:00 - 10:05 Powitanie
Łukasz Jarno (JD Engineering)
10:05 - 10:30 Przedstawienie organizatorów
Marcin Dyba (JD Engineering)
Lubomir Sabatka (IDEArs)
Denis Guzanou (MIDAS IT)
PARK BONGSEOK, KOTRA Director General
Rektor Politechniki Krakowskiej
10:30 - 10:50 Przejście do poszczególnych sekcji + przerwa kawowa
Łukasz Jarno (JD Engineering)
Sekcja konstrukcji mostowych
Sesja 1.
Konstrukcje
mostowe
10:50 - 11:40 Analiza i projektowanie mostów wznoszonych metodami segmentowymi
Jaroslav Navratil (dr hab. inż. prof. VSB, IDEA RS, Uniwersytet Techniczny w Ostrawie)
11:40 - 12:30 Dynamiczne oddziaływanie pieszych na kładki
- modelowanie i ocena kryteriów komfortu

Marek Pańtak (dr inż., Politechnika Krakowska)
  12:30 - 13:30 Obiad
Sesja 2.
Konstrukcje
mostowe
13:30 - 14:20 Weryfikacja modelowania MES na podstawie dwóch rzeczywistych obiektów mostowych w Polsce
Mariusz Szczepanik (mgr inż. Projektant Mostów, Skanska S.A. Biuro Projektów)
14:20 - 14:40 Przerwa kawowa
14:40 - 15:30 Metoda wznoszenia obiektów mostowych przesło po przęślę, mosty zespolone
Ivan Mihaylov (mgr inż., Dział Wsparcia Technicznego MIDAS IT)
Sekcja konstrukcji budowlanych i inżynierskich
Sesja 1.
Konstrukcje
budowlane i
inżynierskie
10:50 - 11:20 Nowe trendy i standardy w aspekcie analizy MES 3D
Łukasz Jarno (mgr inż.., Politechnika Krakowska, JD Engineering)
11:20 - 11:50 Narzędzia wspomagające projektowanie według eurokodów na rynku Europy Centralnej
Lubomir Sabatka (dr inż., IDEA RS)
11:50 - 12:30 Projektowanie konstrukcji żelbetowych według EC 2
Ivan Mihaylov (mgr inż., Dział Wsparcia Technicznego MIDAS IT)
  12:30 - 13:30 Obiad
Sesja 2.
Konstrukcje
budowlane i
inżynierskie
13:30 - 14:20 Płaskie stropy sprężone cięgnami bez przyczepności
Rafał Szydłowski (dr inż., Politechnika Krakowska)
14:20 - 14:40 Przerwa kawowa
14:40 - 15:30 Modelowanie konstrukcji żelbetowych
Andrzej Winnicki (dr hab. inż.. prof. PK, Politechnika Krakowska)
Sekcja geotechniki
Sesja 1.
Geotechnika
10:50 - 11:40 Fundementy pośrednie, palowanie - zagadnienia teoretyczne i praktyczne
Bogumił Wrana (Assoc. Prof. PhD Eng. Politechnika Krakowska)
11:40 - 12:30 Analiza i projektowanie fundamentów palowych
JaeSeok Yang (dr inż., Dyrektor Działu Wsparcia Technicznego ds. Geotechniki MIDAS IT)
  12:30 - 13:30 Obiad
Sesja 2.
Geotechnika
13:30 - 14:20 Stateczność zboczy - analiza i projektowanie
Žiga Likar (inż., Geoportal d.o.o)
14:20 - 14:40 Przerwa kawowa
14:40 - 15:30 Głębokie wykopy i ściany oporowe
JaeSeok Yang (dr inż., Dyrektor Działu Wsparcia Technicznego ds. Geotechniki MIDAS IT)
Ceremonia
zamknięcia
15:30 - 15:45 Podarunki
15:45 - 16:00 Dotacja PK + ceremonia zamknięcia
8 maja 2014 (09:00 - 16:00) / Politechnika Krakowska
Godzina midas Civil (Temat) midas Gen (Temat) midas GTS NX (Temat)
09:00 - 10:30 Kurs 1 - Podstawy 1
Przegląd, modelowanie, warunki brzegowe
Kurs 1 - Podstawy 1
Modelowanie, warunki brzegowe, generowanie budynku
Kurs 1 - Podstawy
Wstęp, modelowanie geometrii, siatka MES, przekroje, warunki brzegowe, obciążenia, analizy i wyniki
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa Przerwa kawowa Przerwa kawowa
10:45 - 12:00 Kurs 1 - Podstawy 2
Obciążenia, analiza, wyniki, projektowanie
Kurs 2 - Podstawy 2
Obciążenia, rodzaje analizy (liniowa, nieliniowa, dynamiczna, stateczność), wyniki analizy, raport dynamiczny
Kurs 2 - Ćwiczenia modelowania geometrii
12:00 - 13:00 Obiad Obiad Obiad
13:00 - 14:15 Kurs 3 - Analiza etapowania konstrukcji, metoda wspornikowa Kurs 3 - Projektowanie konstrukcji żelbetowych
Kombinacje obciążeń, projektowanie elementów żelbetowych, belki, słupy, ściany, płyty
Kurs 3 - Analiza etapowania konstrukcji 3D, wykopy i fundamentowanie (modelowanie geometrii)
14:15 - 14:30 Przerwa kawowa Przerwa kawowa Przerwa kawowa
14:30 - 16:00 Kurs 4 - Sprężony dźwigar skrzynkowy wg. EC 2 Zespolony most stalowy wg. EC 4 Kurs 4 - Projektowanie konstrukcji stalowych
Projektowanie elementów stalowych, belki, słupy, wyniki projektowania, optymalizacja
Kurs 4 - Analiza etapowania konstrukcji 3D, wykopy i fundamentowanie (modelowanie geometrii)
Prowadzący Ivan Mihaylov
mgr inż., Dział Wsparcia Technicznego MIDAS IT
Łukasz Jarno i Marcin Dyba
mgr inż., Politechnika Krakowska, JD Engineering
JaeSeok Yang
dr inż., Dyrektor Działu Wsparcia Technicznego ds. Geotechniki MIDAS IT
Liczba miejsc jest ograniczona – decydować będzie kolejność zgłoszeń
-Poszerzenie sieci kontaktów z inżynierami polskimi jak również z
-zagranicy (Korea Południowa, Słowenia, Bułgaria, Czechy).
-Możliwość wylosowania nagrody głównej, którą jest nowoczesny
-IPAD 3
-Otrzymanie dysku USB i innych prezentów oraz poczęstunku w
-czasie konferencji
-Otrzymanie wyjątkowej oferty rabatowej na produkty firmy
-MIDAS IT
Lokalizacja:
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Warszawska 24, 31-155 Kraków (Sala konferencyjna “Kotłownia”).

Tel:
+48 604 575 600
+48 692 250 859
Więcej informacji na www.jde.com.pl oraz pod adresem biuro@jde.com.pl
Kontakt +48 604 575 600, +48 692 250 859